Ochrana zdraví a bezpečnosti

Podle zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb.) je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Před volbou vhodného způsobu osobní ochrany při práci je zapotřebí postupovat systematicky. Zjistit druh rizik na pracovišti, míru rizika a oblast lidského těla, na které toto riziko působí, určit vhodný typ osobního pracovního prostředku, který bude zajišťovat spolehlivou ochranu a vyhledat vhodné osobní ochrannné pracovní prostředky daného typu. Ochranné pracovní pomůcky zahrnují pracovní oděvy a obuv, pracovní rukavice, brýle, chrániče sluchu, přilby kukly a a další výrobky.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit